ul. Kacza 11a, 30-735 Kraków biuro@fundacja3-4-start.pl 730-34-34-52

Zarząd

Nasz zarząd

Prezes:
Urszula Dąbrowska-Czapkiewicz

W-ce Prezes:
Klaudia Czapkiewicz Ziółek

W-ce Prezes:
Teresa Szewczyk

Rada Fundacji:

Renata Borysiak
Ewa Piwowarczyk
Edyta Stanek