Długa 48/21 31-147 Kraków biuro@fundacja3-4-start.pl 730-34-34-52

Regulamin licytacji dla Maciusia „Mikołajki w Grodzie Kraka”

14484869_1489996777683673_6779311569244258530_n-1

Regulamin licytacji z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na pomoc Maciusiowi podopiecznemu

Fundacji ,,3-4-Start”

§1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia aukcji przedmiotów  (zwanej dalej Licytacją) , z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc  Maciusiowi podopiecznemu   Fundacji „3-4-Start”.

§2

Organizatorem Licytacji jest Fundacja „3-4-Start-” z siedzibą w Krakowie przy ul. Kaczej 11A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru pod numerem KRS 0000635990 (zwana dalej Organizatorem).

§3

Licytacja trwa od dnia  21.10.2016 – 21.12.2016

§4

Celem Licytacji jest uzyskanie środków pieniężnych na pomoc podopiecznemu „Fundacji 3-4-Start” *Maciusiowi Gala.

§5

1.Przedmiotem licytacji są przedmioty wystawione na wydarzeniu Mikołajki w Grodzie Kraka w grupie otwartej.

Polub nas na Facebooku :

2. Licytowane przedmioty prezentowane są na wydarzeniu Mikołajki w Grodzie Kraka i specjalnie utworzonej na ten cel grupy otwartej „Mikołajki w Grodzie Kraka” – licytacje dla Maciusia.

Partnerami medialnymi są miastodzieci.pl , magazyn offset, rodzinnykrakow.pl, 4allwomen.pl, tatento.pl,Mamopracuj.pl

 

§6

W Licytacji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej Uczestnikami).

§7

 1. Licytacja odbywa się na grupie otwartej pod adresem :  https://www.facebook.com/groups/186732338438453/?fref=ts
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania drogą telefoniczną osób, które wzięły udział w licytacji.

§8

 1. Uczestnik może licytować dowolną ilości Przedmiotów.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na udział w Licytacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§9

 1. Uczestnik zgłaszając udział w licytacji obowiązany jest wskazać  Przedmiot oraz podać cenę, jaką oferuje. Cena musi być wyższa od ceny wywoławczej lub najwyższej zaakceptowanej oferty o co najmniej 1 zł.
 2. Licytację wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę.

§10

Powiadomienie Uczestników o wygraniu licytacji odbędzie się w dniu zakończenia licytacji drogą internetową przez portal społeczności Facebook

§11

Nad prawidłowością przebiegu Licytacji, w szczególności nad wyborem najkorzystniejszej ceny czuwać będzie komisja w składzie:

1/ Klaudia Czapkiewicz-Ziółek

2/ Agnieszka-Czaja

3/ Urszula Dąbrowska-Czapkiewicz

§12

 1. Osoby, które zlicytowały przedmioty mogą je odebrać w siedzibie Fundacji 3-4-Start w Krakowie przy ul.Kaczej 11a
 2. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem przedmioty mogą zostać wysłane pod dowolny adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§13

1.Warunkiem otrzymania zlicytowanego przedmiotu jest wpłata zaoferowanej ceny na konto Fundacji, Bank PEKAO S.A.

84 1020 2892 0000 5102 0619 7000 wyłącznie.

2)  Po dokonanej wpłacie przedmiot można odebrać osobiście w siedzibie Fundacji 3-4-Start lub za pośrednictwem poczty polskiej trzeba jednak wtedy uwzględnić dodatkowy koszt przesyłki w kwocie + 13 złotych.

(Uczestniczki eventu mają możliwość odbioru wylicytowanych przedmiotów na spotkaniu 3 grudnia)

 1. W przypadku braku zapłaty zaoferowanej najwyższej, przedmiot zostanie wystawiony ponownie do 7 dni.

§14

 1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Licytacją będą przetwarzane w celu realizacji celu Licytacji określonego w §
 2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych .

§15

Poprzez udział w Licytacji jej Uczestnicy, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz mają prawo do wglądu do tych danych i ich poprawiania.

Postanowienia końcowe

§16

-Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu o czym powiadomi uczestników licytacji drogą internetową.

§17

Wszelkie ewentualne reklamacje zastrzeżenia i uwagi dot. licytacji proszę kierować na e-mail: projekty@fundacja3-4-start.pl      

*Historia Maciusia: 

Maciuś jest wspaniałym, pogodnym chłopcem, który od urodzenia dzielnie stawia czoło chorobom.  Już w trakcie ciąży Maciuś dzielnie walczył ze złośliwym cytomegalowirusem, na który zachorowała jego mama. 
Maciek urodził się z obustronnym wodonerczem, torbielami w główce, lewostronnym niedosłuchem i przetoką w serduszku, brakiem zespolenia mięśni brzucha. 
Dodatkowo cierpiał na niedobór immunoglobuliny, co powodowało podatność na infekcje. W okresie niemowlęcym pojawiły się też alergie i astma oskrzelowa. Przed ukończeniem drugiego roku życia był 16 razy hospitalizowany, przeszedł dwa zabiegi operacyjne.
Kiedy rodzicom wydawało się, że wygrali nierówną walkę o zdrowie synka, z ogromną siłą zaatakowała epilepsja i nadciśnienie tętnicze. Obecnie Maciuś jest pod opieką poradni neurologicznej i rehabilitacyjnej szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie. Został u niego zdiagnozowany lekooporny zespół DOOSE, objawiający się napadami polimorficznymi z bezdechami, spadkiem saturacji i tętna.
Z powodu choroby i leczenia u Maciusia pojawiła się nadpobudliwość psychoruchowa, opóźnienie w rozwoju psychoruchowym, kłopoty z motoryką ręki i chodem, obustronne obniżenie napięcie mięśniowego, a dodatkowo już uszkodzone mięśnie brzucha powodują, iż mały nie jest w stanie samodzielnie podnieść się z pozycji leżącej do siedzącej. Życie Maciusia jest jak sinusoida. Bywają dni w trakcie, których ilość napadów epilepsji i ich intensywność spada, wówczas życie wraca niemal do normalności i mały zachowuje się jak zdrowe dziecko. Niestety częściej są takie dni, kiedy częstotliwość i siła napadów niemal wyłączają Maćka z życia, odbierając mu siłę i radość. Maciej wymaga stałej opieki rodziców, kosztownego leczenia, rehabilitacji i zaopatrzenia ortopedycznego.
Z powodu alergii i nadciśnienia przyjmuje leki nierefundowane. 
W trakcie snu podpinany jest do pulsoksymetru, który monitoruje parametry życiowe Maćka i informuje o napadach we śnie.
Ze względu na dużą wagę i wzrost, wymaga specjalnego fotelika samochodowego, który zagwarantuje mu bezpieczeństwo w trakcie podróży na rehabilitację i konsultacje medyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *