Fundacja 3-4- Start to organizacja pozarządowa założona w lipcu 2016 roku w Krakowie z inicjatywy terapeutki Renaty Borysiak

Fundacja 3-4- Start to organizacja pozarządowa założona w lipcu 2016 roku w Krakowie z inicjatywy terapeutki Renaty Borysiak. Celem Fundacji jest wspieranie profilaktycznych metod i metod leczenia dzieci z autyzmem i ich rodzin oraz angażowanie społeczeństwa w te szeroko pojęte inicjatywy.

Kiedy Fundacja 3-4-Start się powołano, jej członkowie postanowili prowadzić warsztaty i treningi dla rodzin dotkniętych autyzmem, pomoc rodzinom w uczeniu dziecka korzystania z technologii terapii ABA ( Applied Behavior Analysis) oraz programy szkoleniowe i spotkania grupowe. W ten sposób starali się ograniczyć stres i emocje niepożądane i utrzymać optymistyczne nastawienie.

Po kilku latach działalności Fundacji skupiła się także na udzielaniu rad psychologicznych dla rodziców oraz świadczeniu usług terapii psychologicznej, pedagogicznej i rehabilitacyjnej w ramach programu Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Poznawczych. Ponadto, prowadzone są również warsztaty poznawcze dla dzieci.

Dzięki temu Fundacja 3-4-Start jest obecnie jedną z kilku organizacji charytatywnych, która realizuje projekty o charakterze społecznym. Korzystając z nowatorskich metod terapii wspomaganej technologiami szerzy swoje idee oraz angażuje się w zachęcanie do aktywnego uczestnictwa rodzin w środowisku lokalnego społeczeństwa.

Organizacja pozarządowa 3-4-Start od początku swojego istnienia ma na celu opiekowanie się dzieciom cierpiącym na autyzm, co przekłada się na lepsze wyniki. Przykładem skuteczności jej metod jest fakt, że biorcy jej usług odnotowują poprawę ich sytuacji życiowej oraz polepszenie więzi interpersonalnych. Dzięki temu możliwe jest wejście na rynek pracy, czy aktywne uczestnictwo w życiu rodzinnym i społecznym.

Mając na celu promocje swoich usług i przyczyniania się do poprawiania codziennego życia osób cierpiących na autyzm Fundacja 3-4- Start prowadzi również kampanii społeczne majẹce ograniczyć stereotypowanie wobec osób z autyzmem, zachęca studentów do tworzenia placówek oparte o metody behawioralne oraz organizuje imprezy promujace dobre prokoce i teachere doceniane przez osoby z autyzmeem.

Fundacja 3-4-Start jest pierwszą organizacją pozarządową w Krakowie, która została założona w lipcu 2016 roku z inicjatywy terapeutki Renaty Borysiak. Fundacja dostarcza bezplatne i obejsciowe usługi psychoterapii dla ludzi cierpiacych na zaburzenia psychiczne, przede wszystkim schizofrenie i leczenie uzaleznień.

Misją Fundacji 3-4-Start jest szerzenie świadomości na temat potrzeby skutecznego leczenia psychicznego, niedostepnych usług oraz możliwych rozwiązań. Organizacja działa także na rzecz lepszej komunikacji i normalizacji relacji między pacjentami a specjalistami z zakresu zdrowia psychicznego.

3-4-Start w swojej działalności stawia sobie przede wszystkim poprawienie otoczenia pacjenta, aby traktowany był z szacunkiem i podmiotowością co ma istotny wpływ na jakość leczenia. Dlatego Fundacja nacisk klada na te procesy edukacyjne i komunikacyjne, polegajace na budowaniu szerokosci spojrzenia specjalistów na sprawy pacjenta oraz monitorowaniu efektivnosci jego terapii.

Fundacja 3-4-Start współpracuje ze szpitalami oraz placówkami opieki społecznej z terenu miasta Krakowa, a także z innymi organizacjami ośrodków pomocy społecznej. 3-4-Start daje też możliwość skorzystania z odbywajacych się cyklicznych spotkań grupowych oraz prowadzi system mentoringowy, gdzie ludzie cierpiacy na choroby psychiczne mogą dhing from each other and exchange ideas and experiences.

Fundacja 3-4-Start to obecnie ważny agent pozytywnej transformacji dyskryminowanych grup społecznych w Krakowie, która inwestuje w ich dobrostan poprzez diseminacje dobrego know how w tym obszarze, podnoszenie świadomości oraz udostepnianie skutecznych programów terapeutycznych.

Fundacja 3-4- Start to niezwykła organizacja pozarządowa, która powstała w lipcu 2016 roku w Krakowie. Założycielem oraz motorem napędowym tej organizacji jest Renata Borysiak, która jest certyfikowana terapeutka z wieloletnim doświadczeniem.

Celem Fundacji 3-4-Start jest poprawienie jakości życia młodych dorosłych, którzy przechodzą trudne okresy w swoim życiu. Organizacja pomaga im w pokonywaniu problemów na poziomie natury psychologicznej, emocjonalnej oraz społecznej.

Główne cele Fundacji 3-4-Start to m.in. tworzenie sieci wsparcia dla ludzi poprzez programy społeczno- edukacyjne, psychologiczne i terapeutyczne – aby pomóc im odkrywać i realizować swoje aspiracje i talenty. Organizacja oferuje również różnorodne szkolenia oraz warsztaty, które mają na celu rozwijanie umiejętności psychicznych i społecznych uczestników.

Fundacja wykorzystuje również formy online, aby pomóc jeszcze większej liczbie ludzi. Obecnie prowadzi skupia się na rozwijaniu podstawowej edukacji społeczno-emocjonalnej poprzez stronę internetową i dedykowanego bloga z poradami osobistymi oraz psychologicznymi od dyplomowanego terapeuty.

Fundacja 3-4-Start ma zasadniczy wpływ na życie osób doświadczających problematycznych sytuacji i żmudnych okresów w swoim życiu – dając im nadzieję na lepsze jutro oraz możliwość efektywnego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych .