Pomagamy osobom bezdomnych i wygłodzonym stanąć na nogi! Dołącz do naszej fundacji i nieś pomoc razem z nami

Pogoda za oknem może być piękna, jednak to nie przeszkadza wygłodzonym i bezdomnym osobom dostrzec ból ich codzienności. To zmusza nas do myślenia o tym, co możemy zrobić, aby im pomóc.

Fundacja „Pomagamy osobom bezdomnym i wygłodzonym stanąć na nogi” powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby osób bezdomnych. Nasza główna misja to edukacja społeczeństwa na temat bezdomności i dostarczanie podstawowych dobrodziejstw ofiarom przemocy domowej, uchodźcom i innym grupom ludzi potrzebującym wsparcia.

Co najważniejsze, nasza fundacja oferuje osobą bezdomnym możliwość przywrócenia godności poprzez restrukturyzację ich życia, dzięki czemu mogą ponownie cieszyć się normalnym życiem. Na przykład, poprzez dostarczanie odpowiedniego wyposażenia do nauki, szkolenia zawodowego lub trafnego umieszczenia ich w odpowiednim miejscu dystansujemy ich od takich sytuacji jak ta.

Jeśli chcesz pomagać osobom bezdomnym i wygłodzonym stanąć na nogi, możesz na dwa sposoby dołączyć do naszej fundacji: jako wolontariusz lub poprzez finansowe wsparcie projektów. Wolontariusze mają możliwość pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym, a sponsorzy mogą starać się o granty finansowe od rządu lub obywateli prywatnych. Każda forma pomocy jest bardzo ważna i doceniana!

Ponadto zapraszamy na spotkania organizacyjne, podczas których możesz dowiedzieć się więcej o sytuacji osób bezdomnych i wygłodniałych oraz o jej rosnącej skali. Spotkania te pomogą Ci zrozumieć skalę problemu oraz zmotywować Cię do bycia czynnym członkiem fundacji.

Jeśli poważnie bierzesz pod uwagę pomaganie ludziom w gorszych warunkach życiowych, serdecznie do nas dołącz! Razem snujemy marzenia, postawmy je teraz w życie!

Nigdy dotąd w naszym kraju nie było tak dużo osób bezdomnych i głodnych, jak obecnie. Te osoby potrzebują naszej pomocy i to teraz! Z tego powodu otworzyliśmy Fundację pomagającą tym ludziom w trudnej sytuacji. Wy z naszą pomocą udowodniliśmy, że można skutecznie i szybko pomagać ludziom potrzebującym.

Do pracy w naszej fundacji zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy. Połączmy siły i nieśmy pomoc razem! Nie potrzeba do tego ani wielu funduszy, ani specjalistycznego sprzętu. Wystarcza tylko trochę otwartego serca i gotowości do poświęcania czasu. Wiedza na temat problemu to jedno, ale możliwość bezpośredniego wsparcia to co innego.

Z naszej strony oferujemy konkretne formy pomocy: dostarczanie posiłków osobom bezdomnym, udostępnianie śpiworów na zimowe noce i domów tymczasowych na czas korzystania z podstawowej opieki medycznej oraz psychologicznej. Mamy także kilka programów wsparcia, które mają na celu pomoc osobom bezdomnym w powróceniu do normalnego życia. Umożliwiają one m.in. uczestniczenie w kursach terapii zawodowej oraz kursach z zakresu umiejętności społecznych.

Staramy się przede wszystkim zmotywować ludzi bezdomnych do samodzielnego dbania o swoje dobrobytu – nauczenia ich samodzielnie sięgac po odpowiedni posiłek czy gdzie szukać schronienia na noc a także po radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi. Cenimy też ich autentyczne życzenia i cele życiowe: marzenia o poprawieniu swojej sytuacji materialnej czy osobista pasja – hobby lub aktywność artystyczna – co pozwala im odnaleźć indywidualną tożsamość .

Jeśli również jesteście przekonani, że każdy ma prawo do godnego życia, już dziś dołączcie do naszej Fundacji. Razem moze przywrócimy godność dla osób na marginesie społeczeństwa! Przył ączcie si ę do nas i nie śmy pomoc razem!

W dzisiejszych czasach, tak wiele osób żyje w ubóstwie. Od dłuższego czasu staramy się zmienić nasz wpływ na sytuację społeczną tych, którzy albo nie mają gdzie mieszkać, albo cierpią na głód. Fundacja „Pomagamy osobom bezdomnym i wygłodzonym stanąć na nogi” powołana została do życia, aby pomóc te pragnące pomocy.

Fundacja bierze udział w różnego rodzaju inicjatywach i aktywnościach – od organizowania spotkań charytatywnych po prelekcje inspirujące w kontekście stylu życia i ekonomii osobistej – aby dać dobre rozgraniczenia osobom, głodnym lub bezdomnym i dać im nowe możliwości uporania się z trudnościami.

Nie musisz zostać członkiem fundacji, aby dawać wsparcie – możesz równie dobrze dobrowolnie przekazywać fundusze na nasze cele charytatywne lub donować różne rodzaje produktów oraz artykuły pierwszej potrzeby, jak łóżka, ubrania czy jedzenie.

Możesz naprawdę dać ogromną różnicę dla tych obciążonych przez los, jeśli bierzesz udział w naszej fundacji – możemy Ci pomóc sprawić, aby Twoje dobroczynne wysiłki były jeszcze bardziej skuteczne i miały dalszy wpływ.

Mamy obowiązek chronienia i szanowania godności bezdomnych i głodnych oraz niesienia im pomocy. Razem możemy zrobić ogromną różnicę w ich sytuacji. Do dzieła! Dołącz do naszej fundacji i pomagaj osobom bezdomnym i głodnym stanąć na nogi!

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z naszbmi misjami online lub skontaktować się ze mną telefoniczniew każdy inny dopuszczalny sposób, by poinformować nas o swoich planach dotyczących ustanowienia nas, to jest Fundacji „Pomagamy osobom bezdomnym i głodnym stanąć na nogi”!